top of page
Ana-Mia-020.jpg

Taina Sfântului Botez în Biserica Ortodoxă

Ce înseamnă că Botezul este o Sfântă Taină ?​

De ce numim Botezul o “Sfântă Taină” ? Un răspuns simplu la această întrebare ar putea fi următorul: pentru că atunci când cineva este botezat se întâmplă ceva mistic, ceva tainic, ceva ce nu poate fi explicat doar în termeni raționali. Prin Botez avem intrare și participăm în viața sacramentală a Bisericii: ”Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora că acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm.” (Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 5:22-25) ​ ”Taina Botezului ne face membrii ai Bisericii, ai Trupului lui Hristos, și este intrarea noastră în viața Sfintei Treimi. Apa este un simbol natural al purificării și al înnoirii vieții. Prin afundarea întreită în apa Botezului, în numele Sfintei Treimi, omul moare vechiului mod de viață, moare păcatului, și se naște pentru o noua viață, în Hristos. Botezul reprezintă identificarea publică a omului cu moartea lui Hristos dar și cu Învierea sa biruitoare.” (Calivas, A., 2003: The Sacramental Life of the Orthodox Church, Greek Orthodox Archdiocese of America)

Pregătirea pentru Botez

După naștere

După naștere, până la botezul pruncului, rânduiala bisericii include slujbe pentru mamă, moașă și copil. Aceste slujbe se oficiază atât la casa familiei respective (după ziua a opta de la naștere, când se pune și numele pruncului), cât și la biserică după 40 de zile de la naștere, când se face și intrarea în biserică a mamei. Vă rugăm să contactați pe Pr. Ioan în această privință (ideal printr-un mesaj, pentru a avea un punct de referință). Detalii de contact pe pagina dedicată).

​Stabilirea datei botezului

Pregătirea pentru Botez presupune mai înainte de toate ca părinții să vorbească cu preotul, la biserică, care le va explica slujba Botezului și va putea să răspundă la întrebări de ordin practic în legătură cu aceasta. Această discuție se face într-un cadru special, la una din sesiunile de programări pentru Botezuri - vedeți informații mai multe puțin mai jos. Sunteți rugați să NU faceți pregătiri înainte de a vi se confirma o dată pentru Botez - biserica unde slujim este închiriată de la o comunitate anglicană și nu este tot timpul disponibilă.

Alegerea nașilor

În Biserica Ortodoxă, nou-născuții sunt botezați prin mijlocirea și participarea nașilor, care sunt persoane adulte. În societatea seculară contemporană, rolul și importanța religioasă a nașilor este, de multe ori, denaturată. Astfel, nașii sunt aleși frecvent pentru că sunt prieteni apropiați ai părinților, de la care, după botez, nu se așteaptă mai mult decât să trimită cadouri ocazionale finului/finei lor.

Biserica Ortodoxă afirmă cu probitate că nașii de botez au un rol foarte important în viața copilului. Acest rol nu este limitat la perioada copilăriei, ci continuă și în viața adultă – Botezul este doar începutul. La Botez, “nașii își asumă, pentru întreaga viață, reponsabilitatea de a purta de grijă vieții spirituale a finilor.” (Fitzgerald, T., 1983-1996: The Sacraments, Greek Orthodox Archdiocese of America, Department of Religious Education)

În parohia noastră, cerem atât nașilor cât și părinților să se spovedească înainte de Botez și dacă primesc dezlegare să se împărtășească împreună cu copilul nou-botezat, fie în ziua botezului, fie în duminica imediat următoare. De asemenea, vor trebui să participe la cele două cateheze pre-baptismale, care sunt lecții (aprox. 1 oră) despre Taina Sf. Botez. Acestea sunt obligatorii.

Nașii au reponsabilitatea de a susține și a întări viața spirituală a finilor lor, pentru ca aceștia să devină buni creștini ortodocși. În termeni practici aceasta implică, dar nu se limitează la, următoarele: să meargă la biserică împreună cu  finii lor, să se roage pentru ei și cu ei, să îi învețe despre credința ortodoxă etc. Datorită acestei relații speciale dintre nași și fini, cei aleși ca nași în Biserica Ortodoxă trebuie să fie ei înșiși botezați ortodox – ar fi nepotrivit ca o persoană  care nu este creștin ortodoxă să fie responsabilă cu îndrumarea unui copil în credința Ortodoxă.

Completarea documentelor necesare

La biserică veți fi rugați să completați anumite formulare și să prezentați copii ale unor acte care arată numele și statutul celor care sunt implicați. Aceste informații sunt necesare pentru ca preotul să poată elibera Certificatul de Botez, iar copilul să fie înregistrat în Registrul de Botezuri al parohiei sau al episcopiei. Rugăm ca amândoi părinții să fie prezenți în momentul semnării actelor - amândouă semnăturile sunt obligatorii.

Acte necesare înainte de Botez -  fără acestea nu se poate oficia slujba în mod normal (la sesiunile de programări, din cauza pandemiei COVID-19, putem stabili excepții de la regula generală - vă rugăm așadar să faceți efortul de a veni în biserică să ne cunoaștem și de a începe să vă implicați în viața parohiei etc - toate arată seriozitate, să ca mai apoi să vedem dacă putem face excepții, care înseamnă că vom face și un plan concret):

 • copie după certificatul de naștere al copilului

 • copie după actul de identitate (buletin sau pașaport) al mamei

 • copie după actul de identitate (buletin sau pașaport) al tatălui

 • copie după certificatul de căsătorie al părinților, care arată ca dânșii sunt o familie

 • copie după actul (actele) de identitate al(e) nașilor

 • copie după certificatul de căsătorie al nașilor, care arată ca dânșii sunt o familie. Excepție poate fi când nașul/nașa nu au partener, deci sunt ”single” cu adevărat - se presupune că suntem sinceri!

 • dacă nașii nu se spovedesc (nu au duhovnic) în parohia aceasta, recomandare de la duhovnicul lor, ce confirmă statutul moral al dânșilor și îi confirmă pentru acest rol important în viața celui/celei ce va fi botezat(ă).

În total este așadar nevoie de prezentarea în copie a 4, 5, 7 sau 8  acte, depinzând dacă nașul și/sau nașa sunt căsătoriți și dacă nașii au rânduială duhovnicească (au duhovnicul) în parohia aceasta. Concret, ca să aibă sens, exemple de scenarii:

 1. ​Nașul/nașa este ”single” cu adevărat și face parte din parohia aceasta (se spovedește aici) - 4 acte (ID-uri părinți, ID naș/nașă, cert. de naștere copil)

 2. Nașul/nașa este ”single” cu adevărat și NU face parte din parohia aceasta (nu se spovedește aici) - 5 acte (ID-uri părinți, ID naș/nașă, cert. de naștere copil, adeverință/recomandare de la duhovnic pentru naș/nașă, ce il/o recomandă pentru rolul de naș)

 3. Nașul și nașa sunt căsătoriți și fac parte din parohia aceasta (se spovedesc aici) - 7 acte (ID-uri părinți, cert. de căsătorie părinți, ID-uri naș și nașă, cert. de căsătorie nași, cert. de naștere copil)

 4. Nașul și nașa sunt căsătoriți și NU fac parte din parohia aceasta (nu se spovedesc aici) - 8 acte (ID-uri părinți, cert. de căsătorie părinți, ID-uri naș și nașă, cert. de căsătorie nași, cert. de naștere copil, adeverință/recomandare de la duhovnic pentru naș și nașă, ce îi recomandă pentru rolul de nași).

Aceste acte pot fi deja aduse când părinții vin la biserică să ne cunoaștem (ca să știți când ați putea veni, apăsați AICI să vedeți calendarul). Programarea în sine, când vi se confirmă o dată pentru Botez, se face mai apoi, odată ce ați adus actele și am discutat situația dvs. Noi nu ne grăbim, mai ales dacă nu veniți regulat la biserică și până acum nu ați ajutat parohia - Botezul e parte dintr-un proces duhovnicesc unde părinții și nașii, maturi și cu rânduială duhovnicească, își aduc și copilul pentru a putea intra în viața cea nouă, după poruncile lui Dumnezeu. Dar dacă ei nu au nicio rânduială, cum pot aduce copilul la Botez?

Observație: documentele în sine și formularul completat nu confirmă Botezul. Nu uitați să vă programați și Spovedanie (apăsați AICI) și să participați la cateheze (prezentări/lecții) legate de Botez (în legătură cu care vă vom contacta separat). Acestea TOATE confirmă Botezul.

Despre darul (donația) pentru biserică

 Când părinții vin la biserică pentru a stabili  detaliile legate de Botez, sunt rugați să aibă gata și taxa de închiriere a bisericii pentru slujba Botezului - comunitatea anglicană de la care închiriem biserica ne taxează! Suma este de £150 începând cu 1 Aprilie 2022.

Notă: membria în parohie este calea prin care fiecare familie e chemată să ajute parohia concret și regulat (suma propusă de Consiliul Parohial este de £10 lunar, de persoană, ce permite parohiei să existe, sumă ce pentru vasta majoritate a noastră nu e aproape niciun efort). Pentru cei ce au membrie deja activă, suma de £150 se reduce la £100.

​​

Dacă părinții nu dispun de această sumă de bani, vă rugăm să menționați și vom lua în discuție dacă vom putea să o acoperim parțial sau integral din banii parohiei noastre – toate aceste situații se aprobă în Consiliul Parohial. Această taxă administrativă nu trebuie să reprezinte o piedică pentru nimeni, dar în același timp trebuie înțeles faptul că în diaspora lucrurile sunt deseori diferite față de cum sunt în România, acolo unde fiecare parohie are biserica ei și nu plătește pentru închirierea unui lăcaș de cult.

 

Darul (donația) care însoțește slujba Botezului în ziua slujbei este opțional, dar binevenit - de obicei oferit de nași - nu reprezintă o “taxă” pentru slujbă, ci reprezintă modalitatea concretă în care și aceștia se implică în activitatea și reponsabilitatea Bisericii (mai ales că toți se numesc pe sine ”creștini”, dar din nefericire nu ajută comunitatea din care fac parte, deși aceasta se întreține DOAR din donații). Pentru orice donație se oferă chitanță și, dacă este eligibilă, se înregistrează cu statut Gift Aid (parohia are statut juridic de organizație caritabilă, deci non-profit). Ca să fie clar, preotul (sau altcineva) nu își însușește nimic din donația dvs, ci toți banii merg în contul bisericii și toate fondurile sunt folosite cu mare grijă în scopurile stabilite în constituția acesteia.

Preoți slujitori invitați

Uneori, părinții sau nașii doresc ca la slujba botezului să participe și alți clerici (preoți sau diaconi), care sunt fie prieteni de familie, fie preotul lor duhovnic sau preotul din parohia lor precedentă. Rânduiala cere ca părinții sau nașii să facă cunoscut acest lucru preotului când se întâlnesc prima dată să discute despre detaliile pentru botez, deoarece este de datoria preotului paroh să invite alți clerici slujitori, după ce, în prealabil, a primit binecuvântarea episcopului.

În ziua Botezului

Ce trebuie să aduceți

Lucrurile necesare pe care părinții sau nașii trebuie să le aducă la biserică:

 • Lumânare de botez (nu neapărat împodobită, dar daca este așa, cu flori este ideal)

 • Cruciuliță cu lănțișor sau ață pentru copil, pe care o va purta la gît odată ce va crește mai mare

 • O sticlă de ulei de măsline - 250ml este de ajuns, dar poate fi mai mare - în acest caz, restul rămâne să fie folosit la candela din altar

 • Haine albe de botez pentru copil

 • Prosop mare de baie de culoare albă - Atentie, este destul de frig în biserică și va fi folosit pentru a înfășura pe copil, un prosop de mână e prea mic. Îl veți lua acasă la final, nu rămâne la biserică. Deci cumpărați un prosop ”serios”!

 • O păturică pentru copil, mai groasă, din nou albă la culoare - neapărat necesară în sezonul rece, opțională în sezonul cald.

Partea inițială a slujbei ("lepădările")

În Biserica Ortodoxă, slujba Botezului este foarte veche și este compusă din mai multe părți distincte. Fiecare din aceste părți este încărcată de simbolism și ne vorbește despre noua relație cu Dumnezeu în care intră cel care se botează.

Rugăciuni la facerea catehumenului sau a persoanei chemată la Botez

În Biserica Primară, primul pas către a fi membru al Bisericii era ca acela/aceea care dorea acest lucru să devină “catehumen” sau “student”. În perioada de catehumenat (“studenție”), persoana respectivă era învățată despre principiile de bază ale credinței creștine. Catehumenii erau o categorie, un grup aparte în Biserică, până primeau Botezul. Deoarece în ziua de astăzi acest grup nu mai există în mod formal în Biserică, inițierea în catehumenat a devenit o slujbă distinctă, care are loc înainte de Botezul propriu-zis.

Rugăciunile de exorcizare și Lepădările de Satana

Preotul invocă Sfântul Duh pentru alungarea diavolului și a slujitorilor lui de la cel/cea care se pregătește pentru Botez. Preotul se roagă ca puterea celui rău să nu aibă stăpânire asupra candidatului pentru Botez, și ca acesta/aceasta să fie protejat/ă de puterea celui rău pe tot parcursul vieții lui/ei. Preotul suflă de trei ori asupra copilului în semnul Sf.Cruci, ca semn al puterii Sfântului Duh.

Apoi nașii și copilul se întorc cu fața către apus, care simbolizează întunericul, pentru că soarele apune în vest.

 

Prin întoarcerea către apus, diavolul – ‚stăpânul întunericului’ – este confruntat și respins, nașii afirmând în numele pruncului că se “leapădă de Satana, și de toate lucrurile lui, și de toți slujitorii lui, și de toată slujirea lui, și de toată trufia lui.” După această declarație, nașii suflă și scuipă de trei ori înspre apus, semnificând lepădarea și respingerea diavolului, în numele pruncului.

Unirea cu Hristos

Nașii cu pruncul se întorc apoi cu fața către răsărit, care simbolizează lumina lui Hristos, și își afirmă unirea cu Hristos, acceptarea Lui ca “Împărat și Dumnezeu”. Nașii confirmă și pecetluiesc această unire cu Hristos prin rostirea Crezului (numit și Simbolul Credinței). Crezul este textul care sumarizează învățătura creștină de bază despre Dumnezeu, Biserică și mântuire.

Slujba Sfântului Botez și a Mirungerii - momentele principale

Untdelemnul Bucuriei

După binecuvântarea de început și ectenia inițială, pruncul este uns cu untdelemn sfințit. În antichitate, untdelemnul era folosit că unguent pentru ușurarea sau vindecarea rănilor trupești. Ungerea cu “untdelemnul bucuriei” subliniază faptul că Botezul repară și vindecă relația noastră cu Dumnezeu, deteriorată prin păcat.

 

De asemenea, în antichitate, atleții erau unși cu ulei înainte de a participa la o probă sau la o cursă. În acest sens, uleiul folosit la Botez subliniază faptul că Botezul este pregătirea noastră pentru viața creștină - proba de atletism în care intrăm ca atleți pentru Hristos.

Afundarea pruncului în apă

Pruncul este afundat de trei ori în apă, în numele Sfintei Treimi: al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Afundarea celui/celei care se botează în apă amintește de îngroparea lui Hristos și semnifică însoțirea cu Hristos în moartea Lui. Scoaterea din apă amintește de Învierea Mântuitorului și semnifică însoțirea cu Hristos în Învierea Lui care a biruit moartea.

 

Apa și fântâna baptismală (cristelnița) simbolizează, de asemenea, un “pântece spiritual”, similar pântecelui mamei, semnificând faptul că cel botezat/cea botezată se “naște din nou”, pentru o nouă viață în Hristos.

Veșmântul bucuriei / Haina dreptății

După botez, pruncul este îmbrăcat în haine noi, albe. În unele părți, aceste haine sunt special croite în forma unui halat/veșmânt baptismal. Din considerente practice -ungerea ulterioara cu Sf Mir-, este recomandat ca imediat după scoaterea din apa botezului, pruncul să fie înfășurat într-un prosop mare alb.

Veșmântul (prosopul) și/sau hainele noi în care este îmbrăcat pruncul rezonează cu afirmația Sfântului Apostol Pavel: “Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat!” (Epistola către Galateni, 3: 27).

Lumânarea de Botez

În Biserica Ortodoxă, Botezul este numit “sfânta luminare”, deoarece prin Botez, Hristos –Lumina Lumii– intră în inima noastră. Lumânarea de Botez simbolizează acest caracter de iluminare al Botezului. 

Ungerea cu Sfântul și Marele Mir

În Biserica Ortodoxă, Taina Mirungerii (ungerea cu Sfântul și Marele Mir) se face în timpul slujbei Botezului și urmează imediat după ce pruncul a fost botezat. Preotul unge toate părțile corpului celui botezat/celei botezate cu Sf. Mir: la frunte, la ochi, la nări, la gură, la urechi, pe piept, pe spate, la mâini și la picioare, spunând: “Pecetea darului Sfântului Duh”.  Sfântul Mir este un ulei special, sfințit doar odată pe an, în Joia Mare, de Patriarhul și Episcopii Bisericii.

Prin Taina Mirungerii, cel/cea care este uns/unsă primește “putere de sus” (Faptele Apostolilor, 1-2), primește darul Sfântului Duh, pentru a putea trăi deplin noua viață în Hristos primită la Botez. Nou-botezatul/a care primește ungerea cu Sfântul Mir se aseamănă lui Hristos, care este Mesia, Unsul lui Dumnezeu.

 

Astfel, persoana nou-botezată devine, după cum afirmă Părinții Bisericii, un “hristos”, împreună cu Iisus. Deci, prin Mirungere, devenim “hristoși”, fii/fiice ai/ale lui Dumnezeu, devenim persoane asupra cărora sălășluiește Sfântul Duh, persoane în care – și prin care – Sfântul Duh lucrează, atâta timp cât dorim acest lucru și în măsura în care conlucrăm cu puterea și harul Sfântului Duh. 

Procesiunea baptismală (înconjurarea cristelniței)

Preotul înconjoară de trei ori cristelnița împreună cu nașii și pruncul nou-botezat, în timp ce se cânta: “Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat!”. În acest fel, bucuria primirii unei noi persoane în trupul Bisericii este întărită de afirmarea solemnă a faptului că întreagă noastră viață, ca și creștini, trebuie să fie neîntrerupt ancorată în Hristos.

Pericopele scripturistice

>Apostolul: Epistola către Romani a Sf Apostol Pavel, 6:3-11

Ideea principală a pericopei apostolice este că toți cei care sunt botezați în Hristos, sunt părtași morții și Învierii Sale.

>Evanghelia: Matei, 28:16-20

Ideea principală a pericopei evanghelice este îndemnul Mântuitorului către Apostoli de a predica Evanghelia la toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Tunderea părului și ștergerea/ spălarea rituală a pruncului

Ștergerea pruncului - Preotul șterge pruncul de Sf. Mir, cu care a fost însemnat.

Tunderea părului

După Botez și Mirungere, copilul nou-primit în familia Bisericii este tuns. Tunderea constă în tăierea părului de pe cap în semnul crucii, semn că persoana respectivă este dedicată în întregime lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, părul capului era văzut că un semn al vitalității umane. Ofranda de păr simbolizează faptul că tăria și vitalitatea persoanei umane în întregime este oferită lui Dumnezeu.

Prezentarea pruncului la altar (înbisericirea) - în funcție de circumstanțe

Odată cu Botezul și Mirungerea, nou-născutul este și “înbisericit”, dacă această rânduială nu a avut deja loc ca parte din rugăciunile citite mamei și pruncului la reintrarea în biserică după 40 de zile de la naștere.

 

Copilul este prezentat la altar de către preot, lucru ce amintește de dedicarea copiilor de parte bărbătească la Templu în Vechiul Testament, și în mod special de prezentarea sau Intrarea Mântuitorului în Templu la 40 de zile după naștere (Evanghelia după Sf. Evanghelist Luca 2:22). În Biserica Noului Testament, copiii, atât de parte bărbătească cât și femeiască, sunt prezentați lui Dumnezeu în biserică, prin rostirea de rugăciuni speciale.

Amintim că în unele părți, tot în ziua Botezului, și tot în amintirea practicii din Vechiul Testament, mama nou-născutului este și ea 'înbisericită’. În tradiția ortodoxă, înbisericirea mamei reprezintă re-intrarea ei în adunarea Poporului lui Dumnezeu, după conlucrarea ei cu Dumnezeu în actul nașterii și după separarea de comunitatea Bisericii în timpul perioadei de lăuzie. 

Împărtășirea nou-botezatului

Tradiția Ortodoxă ne învață că Taina Botezului și a Mirungerii se împlinesc pe deplin atunci când nou-botezatul primește Sfânta Împărtășanie. De aceea, pruncul trebuie adus la biserică să fie împărtășit cât de curând posibil după Botez. Când este posibil, preotul împărtășește pruncul în ziua Botezului, la sfârșitul slujbei, însă când acest lucru nu este cu putință, pruncul trebuie adus la împărtășit în duminica imediat următoare.​

“Prin Botez primim iluminare; fiind iluminați, devenim copii (ai lui Dumnezeu); fiind copii ai lui Dumnezeu, devenim desăvârșiți; fiind desăvârșiți, devenim nemuritori”.

- Sf. Clement al Alexandriei -

bottom of page