top of page

Credința noastră

Parohia noastră face parte din Patriarhia Ortodoxă Română, al cărei pământ a fost creștinat chiar de Sfântul Apostol Andrei, unul dintre cei 12 ucenici ai Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Suntem parte a comunității globale a Bisericii Ortodoxe Răsăritene, care include biserici naționale în țări tradițional ortodoxe precum Rusia, Grecia, Serbia, Cipru și Orientul Mijlociu, dar și în Japonia, China, India, Filipine, în întreaga Europă, inclusiv pe Insulele Britanice, în Germania, Franța, Polonia, Finlanda, pe întreg continentul african și în întreaga Americă de Nord, Centrală și de Sud.

Ana-Mia-020.jpg
Biserica 5.jpg

Crezul Niceo-Constantinopolitan

Formulat la Primul și al Doilea Sinod Ecumenic, ce au avut loc la Nicea în anul 325 A.D., respectiv în Constantinopol în anul 381 A.D.

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.


 Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, și S-a făcut om.


  Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat.


  Și a înviat a treia zi, după Scripturi.


  Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.


  Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.


  Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.


  Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.


  Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.


  Aștept învierea morților.


  Și viața veacului ce va să vie.
 
Amin!

Church Pew

Sunteți bineveniți să ni vă alăturați și la cafeaua de după serviciul de duminică dimineața. Parohia noastră este mai mult decât un loc unde oamenii vin să se închine lui Dumnezeu (deși este în primul rând acest lucru!).

Sfinții Stelian și Ecaterina constituie o comunitate de credință dinamică, formată din oameni de toate vârstele și medii sociale! Trăim credința împreună, crescându-ne familiile în conformitate cu poruncile Domnului nostru și normele sacre ale vieții spirituale din străvechea Biserică Ortodoxă. Indiferent dacă sunteți „în căutare” sau doar curioși să vizitați o parohie ortodoxă locală, veți fi bineveniți aici.

Dacă doriți să aflați mai multe despre ce înseamnă a fi un creștin ortodox, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați și ne vom bucura să găsim un moment pentru a asculta povestea dumneavoastră.

bottom of page